Polityka Prywatności


1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Strony Internetowej https://perfect-drink.pl Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony https://perfect-drink.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Perfect Drink Mariusz Kęska, Mistrzewice 23, 96-512 Młodzieszyn, Regon 380496110, Nip 837-185-03-52

Adres kontaktowy poczty elektronicznej: kontakt@perfect-drink.pl


2. Gromadzone dane osobowe

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres IP komputera.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
-poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
-poprzez kontakt z nami
-poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Wszystkie uzyskane informacje są dobrowolnie podane przez Użytkownika.
Skutek niepodania danych:
-brak możliwości korzystania z usług Strony

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
-upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

3. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:
-prawo dostępu do treści jego danych,
-prawo do przenoszenia danych,
-prawo poprawiania danych,
-prawo sprostowania danych,
-prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
-prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
-prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Użytkownikowi zawsze – jeżeli uzna, że przy przetwarzaniu danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jest również możliwość zwrócenia się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@perfect-drink.pl Podany adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

4. Zapisane dane

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

PLIKI COOKIES

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) Użytkownika, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Wykorzystanie plików cookies występuje na podstawie zgody Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej Stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z niej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Możliwe jest zarządzanie ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik ma możliwość blokowania wszystkich lub wybranych plików cookies. Można blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili Użytkownika ma możliwość usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Można z niego skorzystać, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach nie zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.