Regulamin

WSTĘP

Strona internetowy jest dostępna w domenie https://perfect-drink.pl i na odpowiednich podstronach oraz jest prowadzony przez Administratora.

W przypadku chęci uzystania jakichkolwiek wyjaśnień należy kontaktować się ze Administratorem używając następujących danych kontaktowych:
⦁ numer telefonu: +48 720 796 051
⦁ adres e-mail: kontakt@perfect-drink.pl
⦁ formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu albo czatu (jeśli istnieją), zgodnie z zasadami zawartymi w dalszej części niniejszego regulaminu.

Klient może porozumiewać się ze Administratorem za pomocą adresu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w ramach Strony. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Administratorem z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta ze Administratorem.

Administrator zapewnia każdemu Klientowi możliwość wpisania własnej opinii o usługach wykonanych przez firmę Perfect Drink Mariusz Kęska.

Aby wpisać opinię należy przejść do odpowiedniej podstrony na Stronie internetowej, uzupełnić swoje dane personalne oraz wpisać opinię. Dane personalne są wpisywanie dobrowolnie przez Klienta. Zabrania się używania nieprawidłowych danych osobowych, co uniemożliwi identyfikację oraz potwierdzenie rzetelności i wiarygodności wystawionej opinii.


SŁOWNICZEK POJĘĆ

⦁ Administrator – Perfect Drink Mariusz Kęska, Regon 380496110, Nip 837-185-03-52
⦁ Klient – osoba korzystająca z usług firmy Perfect Drink Mariusz Kęska
⦁ Strona/ Strona internetowa – niniejsza strona internetowa, dostępna pod adresem https://perfect-drink.pl oraz na podstronach
⦁ Opinia – dobrowolnie wpisana pisemna forma oceny usług firmy Perfect Drink Mariusz Kęska


OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH STRONY

W ramach Strony prezentowanie są opinie klientów.

Opinie na Stronie mogą pojawiać się w różnych miejscach i na różnych podstronach : w opisie naszej firmy, w zakładce „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” itp. Mogą być także prezentowane w formacie opinii pisemnej z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.

Każdy klient Strony ma możliwość pozostawienia opinii o usługach naszej firmy i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Strony i w celach określonych przez Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Stroną, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta.

Opinie prezentowane w ramach Strony są weryfikowane przez Administratora poprzez sprawdzenie zgodności danych osobowych z faktycznymi klientami firmy.

Jeśli opinia budzi wątpliwości Administratora nie jest prezentowana w ramach Strony. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Administratora ma możliwość skontaktowania się ze Administratorem celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.

Administrator nie jest zobowiązany publikować opinii na stronie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.

Administrator nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Administrator nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania własnych usług.